سینی فینگر فود

سینی فینگر فود ۱۶تکه مینی تست الویه و مینی تست ژامبون

سینی فینگر فود ۱۶تکه مینی تست الویه و مینی تست ژامبون

سینی فینگر فود ۱۶تکه مینی تست الویه و مینی تست ژامبون

خوراکی ها تقریبا تنها چیزهایی هستند که یک مهمانی را سرگرم کننده تر می کنند. سینی فینگر فود ۱۶ تکه مینی تست الویه و مینی تست ژامبون می تواند یک گزینه خوب برای مهمان ها باشد.

وقتی صحبت از فینگر فودها به میان می آید، نکته کلیدی این است که در خوردن سینی فینگر فود ۱۶تکه مینی تست الویه و مینی تست ژامبون اکثرا نیازی به چنگال، چاقو یا حتی بشقاب نخواهید داشت. این سینی تشکیل شده از ۱۶ تکه فینگر فود از الویه و ژامبون دیزاین شده در نان تست می باشد.