کیک تولد

کیک تولد سفارشی

کیک تولد سفارشی مدیریت محترم بانک تجارت

این کیک های تولد محبوب همه جشن ها هستند و به طور کلی پایه اصلی کیک های تولد را کیک اسفنجی تشکیل می‌دهد. کیک تولد مدیریت محترم بانک تجارت به صورت سفارشی آماده سازی شده است. برای تنوع، تزئینات روی آن را مطابق با خواست و علاقه سفارش دهنده انجام می دهیم.

کیک تولد مدیریت محترم بانک تجارت با تزئیناتی با پایه خامه آماده سازی شده است.  به علت سفارشی بودن آن در انتخاب تزئینات آن دقت زیادی انجام می دهیم. همه کیک ها نظیر این کیک تولد سفارشی مدیریت محترم بانک تجارت،در وزن نیم کیلو به بالا قابل سفارش است.